Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PASVU - Homepage

PASVU, jouw partner in assistentie en meer!

PASVU is een betrouwbare partner die altijd beschikbaar is om jouw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. We gaan in dialoog met kinderen, jongeren, volwassenen en hun netwerk.
We zijn flexibel en komen naar jou toe op de plek waar jij dat nodig vindt: bij jou thuis, op school, tijdens je vrijwilligerswerk, en zelfs tijdens je vrije tijd of reizen.

  • Meer dan 110 cliënten en hun netwerk vertrouwen al op onze diensten.
  • Meer dan 40 toegewijde medewerkers staan voor je klaar.
  • Samen met externe partners bekijken we jouw vraag in zijn geheel.

Jij hebt de vrijheid om ons te kiezen voor het specifieke deel van jouw leven waarin je ondersteuning nodig hebt.
We bieden zowel assistentie, trajectbegeleiding als groepsactiviteiten aan.
Bovendien kan je onze diensten combineren met andere (thuiszorg)diensten, mocht dat nodig zijn.

Geslaagde infodag voor doorverwijzers

We verwelkomden meer dan 100 professionals. Zij maakten kennis met het scala aan mobiele diensten van Dominiek Savio die zich richten tot baby's, kinderen en jongeren.

Zorgeloos op vakantie

Ouders willen zorg dragen, maar ook af en toe kunnen ontspannen en loslaten.

PASVU: ook voor kinderen

Kinderen, jongeren en hun gezin maken ook gebruik van de diensten van PASVU.

PASVU vult mijn leven aan!

Bij ons bepaal jij waar je je middelen voor wilt gebruiken en wat je via andere diensten wilt regelen.

Assistent Charlotte vertelt

Julie, Mieke, Ruben, Carine, Mohammed, Irene... elk van hen zijn assistenten met een unieke kijk op hun werk.