Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geslaagde infodag voor doorverwijzers

Met meer dan 100 waren ze, de doorverwijzers die we mochten verwelkomen op 16 april in De Oude Melkerij in Gits. We lieten hen kennismaken met ons volledig mobiel aanbod voor baby's, kinderen en jongeren. Van ondersteuning in de thuisomgeving, in de opvang tot ondersteuning op school.  De professionals kregen een goed zicht op de diversiteit aan zorgvragen die wij kunnen beantwoorden.

Bij Dominiek Savio hebben we verschillende diensten die ondersteuning bieden in de eigen omgeving: thuis, op school, in de kinderopvang ... Om ervoor te zorgen dat doorverwijzers en professionals onze werking voldoende kennen, organiseerden we op 16 april een infodag. Mensen vanuit het CLB, COS, zorgcoördinatoren, neonatologen ... we waren heel blij met de grote en diverse opkomst.

In de voormiddag stelden onze collega's van 't Spoor en Centrum Inclusieve Kinderopvang 't Stationnetje de dienstverlening voor die zich richt op de ondersteuning van baby's en jonge kinderen. In de namiddag lag de focus op schoolgaande kinderen. Hier werden onze diensten Centrum Consult, Specifiek Leersteuncentrum, 't Spoor en PASVU voorgesteld.

Na een breed informatief gedeelte was er telkens ruimte om aan te sluiten bij inspiratietafels. Er werd tijd gemaakt voor concrete vragen en het uitwisselen van ideeën.

Verder kennismaken met ons divers aanbod?

Surf naar de rubriek 'Wat doen we'