Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PASVU - Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding

Naast assistentie en groepsactiviteiten biedt PASVU ook trajectbegeleiding aan. 

Soms heb je tijdelijk wat extra ondersteuning nodig, vooral wanneer je te maken krijgt met ingrijpende veranderingen in je leven of wanneer dingen wat moeilijker verlopen. Op dat moment kunnen er veel vragen zijn waar je geen antwoorden op krijgt. Het kan ook zijn dat je niet voldoende op de hoogte bent van de mogelijkheden om jou te ondersteunen, en daardoor kansen mist.

  • Zowel jij als je assistent kunnen de trajectbegeleider raadplegen om extra ondersteuning te krijgen. Deze trajecten zijn meestal kortlopend, waarna je gewoon weer verder kunt.
  • De trajectbegeleider kan tijdelijk de begeleiding samen met de assistent opnemen, zodat de taken kunnen worden verdeeld. Indien nodig, zit de trajectbegeleider samen met de assistenten om hen verder te begeleiden en bewust bij te sturen indien noodzakelijk.
  • Indien nodig, betrekt de trajectbegeleider externe dienstverleners om samen met jou in gesprek te gaan en de juiste ondersteuning te bieden.

Enkele voorbeelden van situaties waarbij trajectbegeleiding van pas komt:

  • Ik werk met verschillende diensten samen, maar het lukt me niet om een planning te maken en de opdrachten onder hen te verdelen. Hoe kan ik dit geregeld krijgen? 
  • Mijn gezondheid speelt me parten en ik besef dat ik moet nadenken of alleen wonen nog haalbaar blijft. Wat zijn mijn mogelijkheden en hoe pak ik dit aan?
  • Ik wil verhuizen, maar wat is haalbaar met mijn budget en waarmee moet ik zeker rekening houden?
  • Mijn zorgvraag wordt groter. Ik kan wellicht kijken voor een uitbreiding van mijn budget, maar dit vind ik te ingewikkeld. Kan jij mij hierin ondersteunen?
  • Een cliënt was niet op de hoogte van de mogelijkheden van haar persoonsvolgend budget. Samen met haar en haar zus hebben we alles in detail bekeken. Nu weet ze dat ze een vrij besteedbaar deel heeft om zichzelf af en toe te verwennen. Ik heb de zus uitgelegd hoe ze alles kan opvolgen. Nu kunnen de zussen samen verder aan de slag.
  • Een keer per maand ga ik bij een cliënt langs om alle administratieve documenten te overlopen. Nadien informeer ik ook de assistent, zodat deze verder mee op kan volgen.
  • Mijn cliënt heeft een nieuwe partner. Ik merk dat deze relatie heel wat impact heeft op hem en zie dat hij alle structuur in zijn leven kwijt is. Hoe kan ik hierover in gesprek gaan? Ik ben bezorgd en wil mijn cliënt ergens beschermen, vooraleer het helemaal uit de hand loopt. Kan je als trajectbegeleider bijspringen?